Skip to main content
maskota ponikve eko otok krk

Natječaj za ime maskote

Trgovačko komunalno društvo Ponikve eko otok Krk d.o.o.

raspisuje: PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ

ZA IME MASKOTE TVRTKE PONIKVE NAMIJENJENE PROMIDŽBI EKO OTOKA KRKA

Želja je Naručitelja da maskota postane zaštitni znak svih tih programa, da potiče na pozitivne reakcije u smislu pridržavanja pravila o ekološki prihvatljivom ponašanju te da prenosi i popularizira vrijednosti i važnost ekološki osviještenog načina života u najširem smislu.

Ime maskote treba biti originalno, upečatljivo, vedro, lako pamtljivo i usklađeno s izabranim vizualnim identitetom maskote.

Tue, 09/13/2016 - 12:24

Trgovačko komunalno društvo Ponikve eko otok Krk d.o.o.

 

raspisuje:

PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ

ZA IME MASKOTE TVRTKE PONIKVE

NAMIJENJENE PROMIDŽBI EKO OTOKA KRKA

 

  

I. OPĆE ODREDBE

 

 1. Ponovljeni javni natječaj za ime maskote tvrtke Ponikve, namijenjene promidžbi eko otoka Krka ( u daljnjem tekstu: Natječaj), provodi tvrtka Ponikve eko otok Krk d.o.o. ( u daljnjem tekstu: Naručitelj), koju zastupa direktor Frane Mrakovčić.

 

Natječaj je otvoren od 12. rujna do 30. studenog 2016. godine.

Natječajna dokumentacija sastoji se od tri dijela, a to su: Opće odredbe, Natječajni zadatak i Prijavnica.

Natječajna dokumentacija je besplatna i dostupna na službenim internetskim stranicama Naručitelja (www.ponikve.hr), od otvaranja natječajnoga postupka do njegova isteka.

 

 1. Natječaj je javan.

 

Na Natječaj se mogu prijaviti sve zainteresirane pravne i fizičke osobe s područja Republike Hrvatske, osim članova Ocjenjivačke komisije i zaposlenika Ponikava.

 

 1. Sudionici Natječaja mogu svoja autorska rješenja prijaviti kao pojedinci ili udruženi u autorske timove.

Sudionici Natječaja mogu prijaviti jedno ili više autorskih rješenja.

U slučaju potrebe, sudionici Natječaja mogu zatražiti dodatna pojašnjenja povezana s Natječajem. To mogu učiniti dopisom upućenim na e-mail adresu: info@ponikve.hr.

Sudionici Natječaja dužni su dostaviti ispunjenu Prijavnicu.

Sudionici natječaja moraju svoju prijavu na Natječaj uskladiti s odredbama Natječaja. Ako to ne učine, Ocjenjivačka komisija neće razmatrati njihova rješenja. 

 

 1. Ocjenjivačka komisija izabrat će najbolje  autorsko rješenje za ime maskote.

Ocjenjivačka komisija razmatrat će samo ona autorska rješenja koja su usklađena s odredbama Natječaja i koja su na adresu Naručitelja stigla u niže navedenome roku.

 

 1. Nagrada za najbolje ime je novčana i iznosi 10.000 kuna (neto).

 

Nagrada se uplaćuje na bankovni (žiro) račun osobe ili tvrtke navedene na Prijavnici.

Nagrada će biti uplaćena u roku od 30 dana od dana objave rezultata Natječaja, a nakon potpisivanja Ugovora između Naručitelja i nagrađenoga autora, kojim će se regulirati sva prava i obveze povezane s izabranim autorskim rješenjem.

Ako se ne izabere najbolje rješenje, predviđena novčana nagrada neće se dodijeliti.

 

 1. Tijekom natječajnoga postupka natjecatelj/natjecatelji kao autor/autorski tim prijavljenog natječajnog rješenja za ime maskote pridržavaju sva autorska prava povezana s prijavljenim autorskim rješenjem.

Uplatom novčane nagrade na račun pobjednika Natječaja, sva autorska prava povezana s nagrađenim rješenjem za ime maskote prelaze na Naručitelja, što će se regulirati potpisivanjem Ugovora između Naručitelja i nagrađenog autora/autorskoga tima. Nagrađeni autor/autorski tim zadržava jedino pravo na priznanje autorstva, što će se također regulirati Ugovorom.

Ostali sudionici Natječaja koji nisu nagrađeni zadržavaju sva autorska prava za svoja autorska rješenja koja su prijavili na Natječaj.

Prijavom na Natječaj Natjecatelj prihvaća sve uvjete Natječaja.               

 

 1. Autorska rješenja šalju se preporučenom pošiljkom na adresu Naručitelja (Ponikve eko otok Krk d.o.o., Vršanska 14, 51 500 Krk, s naznakom: ZA NATJEČAJ ZA IME MASKOTE) ili se mogu dostaviti osobno, svakim radnim danom od 9.00 h do 14.00h.

Sva autorska rješenja moraju pristići na adresu Naručitelja najkasnije do 30. studenog 2016. godine, do 13.00 sati.

 

 1. Ocjenjivačka komisija razmatrat će sva pristigla rješenja, kao i rješenje pristigla na prošlom Natječaju (sudionici prošloga natječaja ne moraju ponovno slati svoja rješenja) te će iz cjelokupne ponude izabrati najbolje rješenje. Rezultati natječaja bit će objavljeni na internetskim stranicama Naručitelja (www.ponikve.hr).

U slučaju da ponovno niti jedno prispjelo autorsko rješenje ne ispuni očekivanja Ocjenjivačke komisije, Naručitelj zadržava pravo da poništi Natječaj, bez izbora najboljega rješenja i bez ikakvih obveza prema sudionicima Natječaja.

 

 

 

II. NATJEČAJNI ZADATAK

 

Tvrtka Ponikve eko otok Krk d.o.o. raspisuje natječaj čija je svrha davanje imena izabranoj maskoti namijenjenoj promidžbi eko otoka Krka (krajnji je cilj da otok Krk postane energetski neovisan otok s nultom emisijom CO2). Ostvarenje toga zahtjevnog cilja detaljno je razrađeno u strategiji „Otok Krk – energetski neovisan otok s nultom emisijom štetnih plinova do 2030. godine“, a podrazumijeva daljnji napredak u primjeni ekološkog sustava prikupljanja i zbrinjavanja otpada na otoku Krku te poticanje korištenja obnovljivih izvora energije, povećavanje energetske učinkovitosti, ali i  druge programe povezane s ekologijom i održivošću otoka Krka općenito. Na prošlom natječaju odabrana je maskota (vidi sliku):

 

Želja je Naručitelja da maskota postane zaštitni znak svih tih programa, da potiče na pozitivne reakcije u smislu pridržavanja pravila o ekološki prihvatljivom ponašanju te da prenosi i popularizira vrijednosti i važnost ekološki osviještenog načina života u najširem smislu.

Ime maskote treba biti originalno, upečatljivo, vedro, lako pamtljivo i usklađeno s izabranim vizualnim identitetom maskote.

 

III. PRIJAVNICA

 1. Podaci o autoru

 

 1. Ime i prezime/naziv autora:
 2. Ime tvrtke pod čijim se okriljem prijavljuje autorsko rješenje:
 3. Adresa:
 4. Kontakt telefon/mobitel:
 5. E-mail adresa:
 6. Ime i prezime osobe ili tvrtke na čiji će se bankovni račun uplatiti novčana nagrada, u slučaju pobjede na Natječaju:
 7. Ime i prezime, adresa i OIB osobe ili tvrtke s kojom će Naručitelj potpisati Ugovor, u slučaju pobjede na Natječaju:

 

II. Podaci o autorskome timu

 

 1. Ime i prezime voditelja autorskoga tima:
 2. Imena i prezimena ostalih članova autorskoga tima:
 3. Ime tvrtke pod čijim se okriljem prijavljuje autorsko rješenje:
 4. Adresa:
 5. Kontakt telefon/mobitel voditelja tima:
 6. E-mail adresa voditelja tima:
 7. Ime i prezime osobe ili tvrtke na čiji će se bankovni račun uplatiti novčana nagrada, u slučaju pobjede na Natječaju:
 8. Ime i prezime osobe ili tvrtke s kojom će Naručitelj potpisati Ugovor, u slučaju pobjede na Natječaju:

 

III. Prijedlog/prijedlozi imena maskote:

 

IV. Datum prijave:

 

V. Vlastoručni potpis Prijavnice (kojim se jamči da je ponuđeno autorsko rješenje originalno i da je autor/autorski tim upoznat sa svim odredbama Natječaja te da je s njima suglasan). Prijavnicu potpisuje autor odnosno voditelj autorskoga tima.

 

U Krku, 8 rujna 2016. godine

 

Frane Mrakovčić, direktor

 

 

maskota ponikve eko otok krk