ekotok

maskota ekotok
Tue, 01/24/2017 - 12:35

Maskota "Ekotok"

Kao komunalna tvrtka nadležna za gospodarenje otpadom na otoku Krku, iza sebe imamo već 12 godina rada na podizanju svijesti o važnosti produženog i ponovnog korištenja, oporabe, te recikliranja materijala.