kamp Glavotok

kamp Glavotok, eko tjedan, Ponikve, edukacija
Fri, 07/29/2016 - 13:42

Eko tjedan u kampu Glavotok (od 26. do 31. srpnja)

U sklopu Eko tjedna koji se održava od 26. do 31. srpnja u kampu Glavotok, djelatnica tvrtke Ponikve eko otok Krk d.o.o. Iva Labaš održala je kratku edukaciju o odvojenom prikupljanju otpada na Krku. Radionici su prisustvovali djelatnici kampa i djeca posjetitelja, a održala se kao dio Mini cluba-djeca i animacija u kampu  Glavotok 27. srpnja 2016.