Skip to main content
Happy Hands

Kako reciklirati u školi

Navodimo par savjeta kako odvojeno prikupljati i reciklirati otpad u školi:

Uredite u vašoj školi prostor za odvojeno prikupljanje otpada

Odredite mjesto u zgradi vaše škole koje je praktično i na koje možete smjestiti kante za odvojeno prikupljanje otpada. Neka to bude mjesto koje je svima dostupno i u blizini učionica, tako da svatko može tamo odložiti otpad. Ukoliko vaša škola ne posjeduje kante za odvojeno prikupljanje otpada, kontaktirajte nas/ komunalno društvo Ponikve eko otok Krk d.o.o.  i mi ćemo vam iste dostaviti. Također, slobodno nas kontaktirajte i pomoći ćemo vam oko organiziranja vaših setova za recikliranje i savjetovati oko potencijalnih problema.

Saznajte vrstu otpada i koliko ga nastaje u vašoj školi

Sjetite se, otpad ne nastaje samo u učionicama! Kako biste bili sigurni da će sustav odvojenog prikupljanja otpada dobro funkcionirati u vašoj školi, uključite sve vanjske površine i unutranje prostore (npr. uredi, soba za osoblje, blagavaonica i igralište) u sustav. Osnovne škole, u prosjeku, stvaraju 45kg otpada po osobi svake školske godine. Taj podatak za srednje škole iznosi 22kg po osobi godišnje. Većinom taj otpad spada u dvije kategorije: bio otpad, te papir i karton. Kada biste okvirno znali ove podatke za vašu školu, to bi vam uvelike bilo od koristi da organizirate i složite set kanti po vrsti i količini otpada za recikliranje koji najviše odgovara potrebama vaše škole. 

Uključite svakoga u vašoj školi

Svi mogu doprinjeti tome da recikliranje u vašoj školi bude uspješno. Uključiti sve učenike i osoblje škole u uspostavljanje i provedbu sustava recikliranja i odvajanja otpada je od ključne važnosti da sustav djeluje uspješno. Npr. osoblje kuhinje, kantine i blagavaonice neka se pobrine da je sva ambalaža odložena za recikliranje i da se kante redovito prazne kako nebi bile pretrpane. Spremačice i domari neka osiguraju da sav materijal koji se može reciklirati bude odvojeno prikupljen i odložen u odgovarajući kontejner. Administrativno osoblje neka reducira uredski otpad na mjestu nastanka: printati samo one dokumente koji su apsolutno važni, printati obostrano, reciklirati i sakupljati stari papir. Učenici neka odvajaju otpad koliko god je moguće u odgovarajuće kante, oni također moraju biti uključeni u postavljanje i provedbu sheme recikliranja u školi, trebaju surađivati sa nastavnicima, profesorima i predstavnicima razreda. Roditelji neka pomognu, prema svojim mogućnostima, pri priklupljanju sredstava za posebne aktivnosti vezane uz recikliranje, također neka daju podršku dodatnim aktivnostima, npr. provedba informiranja na roditeljskim sastancima ili nakon nastave.

Označite posterima i oznakama po školi koji otpad možemo recikllirati

Postavite u školi:  informativno-edukativne plakate i postere, upute za recikliranje i oznake mjesta i prostora za recikliranje i prikupljanje otpada,  kako bi svima bili vidljivi i poticali svakoga da odvaja otpad. Također oznake i naljepnice na kantama za prikupljanje otpada, uključujući vanjske i unutarnje kontejnere, potiču ljude da recikliraju ''odmah i ovdje''.