Skip to main content
od do 2

Riječ direktora

Nakon dvogodišnjih intenzivnih priprema te izgradnje potrebnih objekata, u lipnju sada već davne 2005. godine krenuli smo zajedno u veliki projekt čiji je cilj bio da smeće pretvorimo u koristan otpad koji će se ponovno koristiti. Zahvaljujući prije svega građanima, koji su u velikoj većini prihvatili projekt i uključili se u njega, danas već u primarnoj selekciji odvajamo oko 45% otpada što je izniman rezultat i za europske standarde, a o Hrvatskoj da i ne govorimo. Nismo u tom poslu bili prvi, ali smo danas daleko najbolji.

Ipak, možemo, hoćemo i moramo još bolje i još više. Prema europskoj direktivi, naša je obveza do 2020. godine odvajati 50% otpada, a mi smo postavili cilj od 80% što, s obzirom na dosad postignuto, nije nerealno. 

Od 2005. godine do kraja rujna ove godine odvojili smo približno 53 tisuće tona korisnoga otpada što je otoku i širem okruženju donijelo višestruke koristi, a ponajprije:

  • velike ekološko-sociološke prednosti,
  • zapošljavanje 50 novih radnika,
  • uštedu odlagališnoga prostora,
  • znatno smanjenje  emisije CO2 koji generira globalno zatopljenje,
  • Krk je postao ekološki prihvatljiva destinacija što je posebno važno za turizam od kojega otok živi,
  • prikupljeni papir spasio je od sječe približno 14 tisuća stabala.

Studija Ekološki zasnovan sustav zbrinjavanja komunalnog otpada na otoku Krku usvojena je 2003. godine i na njoj se temelji postojeći sustav. Njezinom revizijom, kao i analizom rezultata sredina koje su bolje od nas (sjeverna Italija i Austrija), došli smo do zaključka da sadašnji sustav prikupljanja otpada moramo prilagoditi onom po načelu „od vrata do vrata“. Učinit ćemo to u cijelosti do 2020. godine i to u dvije faze.

U prvoj fazi, s kojom smo započeli u listopadu 2014. godine, „od vrata do vrata“ prikupljat ćemo biorazgradivi otpad i ostali otpad za što će svi naši korisnici (osim onih u  starim gradskim jezgrama) dobiti kante i potrebna uputstva o načinu rada. Taj sustav uvest ćemo na cijelom otoku u sljedeće dvije godine. Istodobno, s ulica ćemo ukloniti velike kante za spomenute vrste otpada. 

U drugoj fazi, koja počinje 2017. ili 2018. godine, predviđeno je uklanjanje s ulica gotovo svih posuda i uvođenje sustava „od vrata do vrata“ za sve vrste otpada. 

Pored navedenih svekolikih koristi koje će se novim sustavom znatno povećati, jedan od osnovnih ciljeva je smanjiti količine otpada koji nakon 2018. godine više nećemo moći odlagati na našem odlagalištu Treskavac. To bi, ako ne povećamo stupanj odvajanja u primarnoj selekciji, dovelo do velikoga povećanja cijena naših usluga. 

Naime, troškovi odlaganja koje danas imamo, početkom prijevoza nerazvrstanoga otpada u županijski centar za gospodarenje otpadompovećat će se desetak puta. U međuvremenu intenzivno pripremamo i program koji će omogućiti našim korisnicima, koji budu zainteresirani za taj program, određene uštede na njihovim računima što bi dodatno ubrzalo odvajanje otpada. Taj ćemo program početi provoditi 2016. godine. Uz manje račune, povećanje učinkovitosti u odvojenom prikupljanju otpada dat će i veliki doprinos energetskoj neovisnosti otoka  koju bi trebali postići do 2030. godine. Time će se pridonijeti bržem razvoju otoka i zdravijem životu naših nasljednika. 

Frane Mrakovčić,
direktor Ponikve eko otok Krk d.o.o.