Skip to main content
Ulični set kanti

Koji otpad u koju kantu?

Papir - plava kantaPapir, karton, višeslojna kartonska ambalaža [plava kanta]

Što odlažemo u plavu kantu? 
NOVINE, ČASOPISE, PROSPEKTE, KATALOGE, PAPIRNATE VREĆICE, UREDSKI PAPIR, OMOTNICE, BILJEŽNICE, KNJIGE BEZ PLASTIFICIRANOGA OMOTA, KARTON, KARTONSKU AMBALAŽU, KARTONSKE KUTIJE ZA JAJA

Veće količine kartonske ambalaže, koje ne stanu u plavu kantu, odlažemo na reciklažnom dvorištu

 

PVC, ALU, PlastikaPlastika i metal [žuta kanta]

Što odlažemo u žutu kantu? 
SVE VRSTE PLASTIKE, PLASTIČNU AMBALAŽU I BOCE, PLASTIČNE TUBE, PLASTIČNE VREĆICE I FOLIJE, ŠAMPONE I DETERDŽENTE, ČAŠICE, METALNE POKLOPCE I ČEPOVE, LIMENKE, KONZERVE, ALUMINIJSKU FOLIJU

PLASTIČNE LEŽALJKE, STOLOVE I STOLICE i slične stvari koje ne stanu u žutu kantu, odlažemo na reciklažnom dvorištu

 

StakloStaklo [siva kanta]

Što odlažemo u sivu kantu?
AMBALAŽNO STAKLO, STAKLENE BOCE I TEGLE

Napomena
OGLEDALA, PROZORSKA I AUTOMOBILSKA STAKLA, LUSTERI I ŽARULJE NE SMIJU SE BACATI U SIVU KANTU, VEĆ SE ODLAŽU NA RECIKLAŽNOM DVORIŠTU

 

BioBiorazgradivi otpad [smeđa kanta]

Kuhinjski otpad koji odlažemo u smeđu kantu, iz higijenskih razloga, prethodno stavljamo u vrećicu.

Što odlažemo u smeđu kantu?
VOĆE, POVRĆE, VREĆICE ČAJA, LJUSKE JAJA, TALOG KAVE, KUHANO MESO I RIBU, SIR, SALVETE, ČAČKALICE, RAŽNJIĆE, POKVARENE NAMIRNICE, KORU KRUMPIRA I ORAHA I SL.

U smeđu kantu NE BACAMO:
PLASTIČNU AMBALAŽU, NOVISNKI PAPIR, STAKLO, VLAŽNE MARAMICE, PELENE I IZMET OPĆENITO, OSTATKE DUHANA, SADRŽAJ VREĆICA IZ USISAVAČA I SL.

 

Razno - otpad koji se ne može recikliratiMiješani komunalni otpad [zelena kanta]

Otpad u zelenu kantu također odlažemo uz upotrebu vrećica! 
U zelenu kantu bacamo samo ono što nikako nije moguće iskoristiti.

Nakon što smo odvojili sav koristan otpad, u zelenu kantu odlažemo: 
VLAŽNE MARAMICE, VATU, ZAMAŠĆENE KRPE I PAPIRE, SPUŽVE, GUME, BRITVICE ZA BRIJANJE, OSTATKE DUHANA,  HIGIJENSKE ULOŠKE, SADRŽAJ VREĆICA IZ USISAVAČA.