Skip to main content
od do 2

Kante u domaćinstvu

Biorazgradivi otpad [smeđa kanta]

U smeđu kantu odlažemo sav kuhinjski otpad koji smo prethodno, iz higijenskih razloga, stavili u vrećicu.

Što odlažemo u smeđu kantu?
VOĆE, POVRĆE, VREĆICE ČAJA, LJUSKE JAJA, TALOG KAVE, KUHANO MESO I RIBU, SIR, SALVETE, ČAČKALICE, RAŽNJIĆE, POKVARENE NAMIRNICE, KORU KRUMPIRA I ORAHA I SL.

U smeđu kantu NE BACAMO:
PLASTIČNU AMBALAŽU, NOVISNKI PAPIR, STAKLO, VLAŽNE MARAMICE, PELENE I IZMET OPĆENITO, OSTATKE DUHANA, SADRŽAJ VREĆICA IZ USISAVAČA I SL.

Miješani komunalni otpad [zelena kanta]

Otpad u zelenu kantu također odlažemo uz upotrebu vrećica! 
Ova kanta prazni se jednom na tjedan, stoga je jako važno odvojiti sav korisni otpad koji proizvedemo u kućanstvu, a u zelenu kantu bacamo samo ono što nikako nije moguće iskoristiti.

Nakon što smo odvojili sav koristan otpad, u zelenu kantu odlažemo: 
VLAŽNE MARAMICE, VATU, ZAMAŠĆENE KRPE I PAPIRE, SPUŽVE, GUME, BRITVICE ZA BRIJANJE, OSTATKE DUHANA,  HIGIJENSKE ULOŠKE, SADRŽAJ VREĆICA IZ USISAVAČA.

 

Kante se prazne prema priloženom rasporedu!

Na dan pražnjenja kanta se postavlja uz rub javne površine tako da ne ometa promet.

Odlazite li na put ili niste u mogućnosti ostaviti kantu prema rasporedu,  jednostavno dovezite svoj otpad na najbliže reciklažno dvorište – POSAM