Skip to main content
od do 2

Prednosti uvođenja sustava prikupljanja otpada OD vrata DO vrata

EKOLOŠKI RAZLOZI

 • smanjenje nepotrebno zauzetog prostora za kante na ulicama, više mjesta za šetnice, parkirališta…
 • uklanjanje bio i miješanoga otpada s ulica te smanjenje neugodnih mirisa
 • smanjenje učestalosti prolazaka kamiona i lupanja teških kanti prilikom pražnjenja
 • želja da otok Krk postane dio najekološkijih EU destinacija
 • povećanje postotka odvojeno prikupljenoga otpada (ako gradovi u Europi odvojeno prikupljaju više od 80% otpada sustavom „od vrata do vrata“, zašto to ne bismo učinili i mi?)

ZAKONSKI RAZLOZI

 • novi Zakon o održivom gospodarenju otpadom obvezuje da odvojeno prikupljamo otpad
 • EU zakonodavstvo također se temelji na načelu odvojenoga prikupljanja otpada

TURISTIČKI RAZLOZI

 • suvremeni turizam traži odvojeno prikupljanje otpada (većina naših gostiju to već radi u svojim kućama i za njih je to normalno i jedino prihvatljivo) 
 • turisti prepoznaju i cijene nastojanja Krčana da se na otoku svi brinu za okoliš i privlačna im je takva ekološka destinacija
 • Krk je turistički orijentiran otok (ostvaruje ⅓ turizma Primorsko-goranske županije i 6% hrvatskoga turizma), a tijekom ljetnih mjeseci brinemo o znatnim količinama otpada s kojim se postupa planski

FINANCIJSKI RAZLOZI

 • smanjenje troškova odvoza otpada
 • smanjenje miješanoga komunalnog otpada znači i smanjenje troškova zbrinjavanja otpada na centralnom županijskom odlagalištu “Marišćina” (povećanje cijene za odvoz otpada kada se Centar 2015. godine otvori bit će manje)
 • sprečavanje troškova zbrinjavanja korisnih sirovina (papir, staklo, plastika, bio otpad i sl.) koje se može oporabiti na otoku