Skip to main content
otok krk ponikve

Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka

Sutra u Zagrebu potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za „Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka“, vrijedan 511 milijuna kuna 

Tue, 07/25/2017 - 12:20

Sutra u Zagrebu potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za „Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka“, vrijedan 511 milijuna kuna

Ministar Ministarstva zaštite okoliša i energetike, direktor Hrvatskih voda, direktor tvrtke Ponikve voda d.o.o. te krčki (grado)načelnici, osim načelnika Vrbnika, sutra u Zagrebu potpisuju Ugovor o sufinanciranju „Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka“.

Riječ je o jednom od najvećih i najvrjednijih projekata ikada pokrenutih na otoku Krku koji bi trebao biti realiziran do 2020. godine, a čija ukupna vrijednost iznosi 511 milijuna kuna. Projekt će se sufinancirati sredstvima iz EU kohezijskih fondova u visini do najviše 369 milijuna kuna, a ostatak sredstava u iznosu od 142 milijuna kuna osigurat će Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (33,33% odnosno 47,2 mil.kuna), Hrvatske vode (33,33%, odnosno 47,2 mil.kuna), te šest krčkih jedinica lokalne samouprave u kojima će se taj projekt realizirati i Ponikve voda d.o.o. (također u udjelu 33,33% odnosno 47,2 mil.kuna). Udjeli lokalnih samouprava ovise o duljini fekalne kanalizacije i prateće infrastrukture koja će se graditi na području pojedine lokalne zajednice te veličini uređaja za pročišćavanje.

Podsjetimo, posljednjih godina ubrzana je izgradnja sustava javne odvodnje na otoku Krku za koji jedinice lokalne samouprave svake godine izdvajaju znatna sredstva. Svako naselje gradi svoj sustav odvodnje tako da se sanitarna otpadna voda prikuplja mrežom kanalizacijskih kolektora te odvodi na uređaje za pročišćavanje. Dosad je na Krku izgrađeno gotovo 10 tisuća  kanalizacijskih priključaka, 120 km kanalizacijske mreže, 30 crpnih stanica  i pet uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s mehaničkim predtretmanom. Izgrađen je i jedan biološki uređaj i to za potrebe naselja Dobrinj.

Tim projektom kompletirat će se kanalizacijski sustav priobalnog dijela otoka Krka, osim Vrbnika koji, kao što je već rečeno,  nije u tom programu (Vrbnik nije uključen zbog neisplativosti investicije - preveliki troškovi za mali broj korisnika prema kriterijima EU). Međutim, budući da je Hrvatska pri ulasku u EU potpisala ugovor kojim se obvezala  da će za sve aglomeracije preko 2.000 stanovnika do 2023. riješiti odvodnju, Ponikve voda d.o.o. će riješiti i problem Vrbnika, neovisno o isplativosti investicije.

Rado ćemo odgovoriti na sve vaše dodatne upite, budete li ih imali.

 

Kontakt:

Frane Mrakovčić, direktor

e-mail: frane.mrakovcic@ponikve.hr

tel.: 051/654-613

Ponikve Krk direktor

otok krk ponikve